Aktuality

Laboratórium sa v súčasnosti pripravuje na akreditáciu podľa normy ISO 15189:2012.